Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

členstvo

Klub tvorí minimálne 18 členiek rôznych povolaní, zých každé by malo byť zastúpené iba raz. Členstvo vzniká iba na základe prizvania k účasti na klubovom živote. Ako zásadný princíp platí apolitičnosť a stranícka a konfesná tolerancia.

Chod, hospodárenie, organizáciu aktivít Soroptimist klubu vedie avýbor. Výbor je volený na obdobie dvoch rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že soroptimistický rok trvá od októbra do októbra, kvoľbám a výmene dochádza vždy v tomto období. V tajnom hlasovaní sa volí prezidentka klubu, ktorá si následne vyberie spolupracovníčky pre svoje funkčné obdobie.

Výbor pre aktuálne obdobie 2016 – 2018

prezidentka Ing. Beláková Oxana
1.viceprezidentka Gabriela Dúbravková
2. viceprezidentka Ľuboslava Kvasnicová
tajomníčka Renáta Lazarová
pokladníčka Ing. Gažová Jaroslava
   

Menný zoznam aktuálnych členiek:

Andelková Rita
Ing. Barčíková Dana, senior manager HR
Ing. Beláková Oxana, podnikateľka v cestovnom ruchu
Mgr. Benedeková Mária, metodička školstva
JUDr. Dúbravková Gabriela, sudkyňa
Pharm. Dr Ferulíková Iveta, farmaceutka
Ing. Gažová Jaroslava, podnikateľka v životnom prostredí
Mgr. Hlivjaková Daniela, učiteľka
JUDr. Hromcová Magda, advokátka
Hrehušová Alena, podnikateľka v cestovnom ruchu
Mgr. Ihnátová Aneta, privátna bankárka
Mgr. Maníková Eva, špeciálny pedagóg
RNDr. Kišová Katarína, manager kvality
MUDr. Krausová Edita, zubárka
Ing. Kvasnicová Ľuboslava - podnikateľka v obchode
Mgr. Lazarová Mária, majiteľka penziónu
Ing. Lazarová Renáta, manager
MUDr. Molitorová Martina, očná lekárka
Niňajová Alena, logista
Ing. Sokolíková Ľubica, ekonómka
Mgr. Vanková Gabriela, riaditeľka bilingválneho gymnázia
Dvončová Jana – čakateľka na členstvo
Helena Bedriová – čakateľka na členstvo
Dagmar Sudeková – čakateľka na členstvo
Blanka Šimčisková – čakateľka na členstvo

   

Výbory za predchádzajúce obdobia:

2016 – 2018
prezidentka Mgr. Maníková Eva
1.viceprezidentka Ing. Beláková Oxana
2. viceprezidentka JUDr. Hromcová Magda
ekonómka Ing. Gažová Jaroslava
zapisovateľka Alena Hrehušová
   
2014 – 2016
prezidentka Ing. Gažová Jaroslava
1.viceprezidentka JUDr. Hromcová Magda
2. viceprezidentka Ing. Lazarová Renata
ekonómka Ing. Beláková Oxana
tajomníčka Mgr. Maníková Eva
kronikárka Mgr. Lazarová Mária
   
2012 – 2014
prezidentka Ing. Gažová Jaroslava
1.viceprezidentka Ing. Barčíková Dana
2. viceprezidentka Ing. Lazarová Renáta
ekonómka Ing. Beláková Oxana
tajomníčka Hrehušová Alena
kronikárka Mgr. Lazarová Mária
   
2011 – 2012
prezidentka PharmDr. Iveta Ferulíková
1.viceprezidentka Ing. Dana Barčíková
2. viceprezidentka Ing. Ľubica Sokolíková
hospodárka Ing. Oxana Beláková
sekretárka Anna Benčíková
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
   
2008 - 2010
prezidentka RNDr. Katarína Kišová
1.viceprezidentka JUDr. Ľudmila Chodelková
2. viceprezidentka Mgr. Mária Benedeková
hospodárka Ing. Margita Prostredná
sekretárka MUDr. Martina Molitorová
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
   
2006 – 2008
prezidentka Mgr. Daniela Hlivjáková
1. viceprezidentka Mgr. Darina Králová
2. viceprezidentka JUDr. Gabriela Dúbravková
hospodárka Alena Niňajová
sekretárka MUDr. Eva Trizuljaková
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
   
2005 – 2006
prezidentka Ing. Margita Prostredná
1. viceprezidentka JUDr. Ľudmila Chodelková
2. viceprezidentka JUDr. Magdaléna Hromcová
hospodárka Ing. Nataša Beňová
sekretárka Mgr. Gabriela Vanková
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
   
2003 – 2005
prezidentka Ing. Viera Kačaljaková
1. viceprezidentka JUDr. Magdaléna Hromcová
2. viceprezidentka Alena Niňajová
hospodárka Anna Tupá
sekretárka RNDr. Katarína Kišová
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
   
2001 – 2003  
prezidentka PharmDr. Iveta Ferulíková
1. viceprezidentka MUDr. Edita Krausová
2. viceprezidentka Mgr. Daniela Hlivjáková
hospodárka Mgr. Darina Králová
sekretárka Alena Niňajová
kronikárka Mgr. Mária Lazarová
klubový majster Ing. Viera Kačaljaková
aktuálne členky:  
Ing. Dana Barčíková Mgr. Darina Králová
Anna Benčíková MUDr. Edita Krausová
Mgr. Mária Benedeková Mgr. Mária Lazarová
Ing. Nataša Beňová Viera Michalková
JUDr. Gabriela Dúbravková MUDr. Martina Molitorová
PharmDr. Iveta Ferulíková Alena Niňajová
Mgr. Daniela Hlivjáková Ing. Margita Prostredná
MUDr. Katarína Holáková MUDr. Eva Trizuljaková
JUDr. Magdaléna Hromcová Anna Tupá
JUDr. Ľudmila Chodelková Mgr. Gabriela Vanková
RNDr. Katarína Kišová  
   
čestné členky:  
Ing. Viera Kačaljaková  
Mgr. Valéria Múdriková  
MUDr. Mária Petrášová  
   
Nové členky:  
Margita Barteková  
Ing. Oxana Beláková  
Ing. Jaroslava Gažová  
MUDr. Katarína Karašinská  
Ing. Ľubica Sokolíková  

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu