Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

Máj 2019
Kongres EÚ Soroptimistiek

Spolu s Dankou Hlivjakovou som sa zúčastnila Kongresu Európskej únie Soroptimistiek, ktorý sa konal 24./26.5.2019 v Zagrebe.

Oxana Beláková


Apríl 2019

V apríli sme sa zúčastnili medziklubového bowlingového stretnutia žilinských servisných klubov a zvíťazili sme.

Veľmi milým bolo naše klubové stretnutie pred divadeľnym predstavením v Dome odborov, ktoré vymyslela a pripravila Jarka Gažová. Predstavenie s bratislavskými hercami bolo výborné a všetky sme si ho užili.

Oxana Beláková


Deň učiteľov 2019

Ako každý rok, tak aj v marci 2019 sme pripravili balíčky na Deň učiteľov. Spolu s Ľubkou Sokolikovou sme ich odovzdali na príjemnom posedení s učiteľmi na dôchodku.

Oxana Beláková


Marec 2019
Stretnutie s pani župankou

V marci 2019 sme spolu s Ľubkou Kvasnicovou navštívili pani županku, ktorá sa zaujímala o činnosť klubu - o existencii ktorého sa dozvedela až od nás. Na príjemnom stretnutí sme sa dohodli, že sa pokúsime užšie spolupracovať.

Oxana Beláková


Punč 2018

Náš každoročný záver akcií, ktorými sa snažíme zabezpečiť finančné zdroje na letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, je predaj punču na Vianočných trhoch v Žiline.
A ročník 2018 sa naozaj vydaril.

Oxana Beláková


Novinky 2018

Milí priatelia,
dňom 5.11.2018 začína ďalší, v poradí už 17., rok SI klubu Žilina.
Na dva roky 2018-2020 bol ustanovený nový výbor v zložení :
prezidentka : Oxana Beláková
1.viceprezidentka : Gabriela Dúbravková
2.viceprezidentka : Ľuboslava Kvasnicová
tajomníčka: Renáta Lazarová
ekonóm : Jaroslava Gažová

Pripravujeme pre Vás naše stále akcie:
- predaj punču na Hlinkovom námestí v termíne od 17.12 - 21.12.2018
- Majáles na konci mája, kde s Vami radi privítame jar 2019
- Country bál na konci septembra, kde sa opäť stretneme a spolu zaspomíname na leto.

A ako vždy, výťažky zo všetkých našich charitatívnych akcií poputujú tam, kde ich najviac treba - deťom a mladým ľuďom na vzdelanie a rozširovanie si svojich obzorov.

Tak sa s Vami tešíme na stretnutia počas celého nášho soroptimistického roka!


Mikulášsky večierok
6.12.2018

Už tradične sme usporiadali pre deti, ktoré navštevujú náš letný tábor a ich kamarátov Mikulášsky večierok v priestoroch Bilingválneho gymnázia Žilina.
Za priestory a pomoc patrí vďaka našej členke Gabike Vankovej, ktorá všetko na mieste zabezpečila. Ďalšie veľké poďakovanie patrí Evke Maníkovej, ktorá sa so svojou kolegyňou postarala o naštudovanie rozprávky , ktorú pre nás a našich malých hostí pripravili dievčatá z Centra., tentokrát o Jankovi Hraškovi.
Prvý krát sa na večierku zúčastnili aj vnúčikovia našich členiek a to hneď v hojnom počte 6 detičiek.
Nás členiek SOROPTIMIST Žilina bolo na večierku 11, všetkým patrí vďaka za podporu podujatia.

Krásny predvianočný čas a tešíme sa na Vás na punči, ktorý budeme predávať od 11.12. do 21.12.2018 na Hlinkovom námestí.

Oxana Beláková


Country bál
23. 9. 2017

Dňa 23. 9. 2017 sme usporiadali náš tradičný benefičný Country bál. Vyše 100 hostí sa skvele zabavilo, vytancovalo, ochutnalo domáce pohostenie, pripravené členkami klubu.
Podporili sme Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, s ktorým už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v mene myšlienky "Ženy pomáhajú budúcim ženám". Hostia si mali možnosť za symbolický príspevok kúpiť prstienok, vyrobený dievčatami v DC, získaný obnos bol venovaný dievčatám na arteterapeutické aktivity.
Výťažok z country bálu bude použitý na realizáciu letného tábora v roku 2018.
Ďakujeme a tešíme sa o rok!

Eva Maníková


Letný tábor
august 2017

Aj tento rok sme úspešne realizovali letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mnohopočetných rodín.
27 detí prežilo krásny týždeň v Terchovej – Šípkovej, naplnený zážitkami, výletmi, športovými a inými aktivitami.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii nášho tábora – členkám klubu, našim priaznivom, sponzorom, sympatizantom. Tešíme sa znova o rok!

Eva ManíkováZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu