Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

klub SI Žilina

Soroptimist International klub Žilina je občianske združenie a bolo založené na slávnostnom charteri 17. novembra 2001 vumenia Fatra vŽiline, ako druhý klub na Slovensku. Prvou prezidentkou sa za účasti aj zahraničných hostí stala PharmDr. Iveta Ferulíková. Oficiálne sídlo občianskeho združenia bolo na Predmestskej ulici 83 vŽiline, vúčasnosti klub má klub oficiálne sídlo na Ul. Republiky vŽiline.

Svojimi aktivitami sa klub snaží

 • podporovať nadanú mládež
 • pomáhať sociálne slabším vrstvám ako i zdravotne či mentálne postihnutým ľuďom
 • podporovať aktivity žien, ktoré sú ochotné pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní a vedomostnom rozvoji.


Svoje stretnutia uskutočňujú členky vždy v prvý pondelok v mesiaci v priestoroch hotela Holiday Inn vŽiline.

 • Členky klubu sa stretávajú jeden krát do mesiaca. Náplňou stretnutí sú prednášky, správy a diskusie oímavých témach, profesionálnom zameraní členiek alebo o problémoch okolitého sveta. Nechýba ani administratívne plnenie ačinnosti klubu za uplynulý mesiac aánovanie akcií.


 • Soroptimistky sa angažujú v otázkach právneho, sociálneho a profesionálneho postavenia ženy.


 • Priateľstvo chápu soroptimistky ako dodržiavanie ľudskej a duchovnej otvorenosti a pripravenosti pomôcť si navzájom. Po celom svete sú k sebe veľmi pohostinné.


 • Na všetkých úrovniach – svetovej, federácie, únie a klubu sa soroptimistky zapájajú do projektov sociálnej pomoci. Pri katastrofách alebo v iných naliehavých udalostiach poskytujú pomoc a vyzývajú k zbierkam. SI sa však nepovažuje za charitatívnu organizáciu.
Soroptimist International (SI) je medzinárodná organizácia zamestnaných žien i žien v domácnosti, ktoré sa združili v tzv. service-kluboch so snahou nezištne pracovať v prospech celej spoločnosti.
SI je

 • nevládnou medzinárodnou organizáciou
 • nepolitická organizácia bez náboženského zamerania
 • humanitné združenie zamerané na sociálnu činnosť
 • najväčšia ženská organizácia tohto druhu na svete


Názov SOROPTIMIST je odvodený z latinského " sorrores ad optimum", čo sa dá voľne preložiť ako "ženy, ktoré chcú to najlepšie". Tento názov pre svoju organizáciu vybrali zakladateľky prvého klubu v kalifornskom Oaklande, štáte California v USA 3. októbra 1921. Z Ameriky boli myšlienky soroptimizmu rozšírené do Európy a prvé kluby boli založené v roku 1923 v Londýne a Paríži.
Z pôvodných 80 zakladajúcich členiek má dnes táto organizácia viac ako 100 000 členiek v 119 krajinách celého sveta. SI má priame spojenie na OSN a má svoje predstaviteľky - zástupkyne v New Yorku, vo Viedni a UNESCO v Paríži. Hlavné sídlo organizácie je v Cambridge (Veľká Británia), sekretariát SI sídli v Ženeve .
Organizácia je rozdelená na štyri federácie

 • Európa,
 • Severná a Južná Amerika,
 • Veľká Británia a Írsko,
 • Juhozápadný pacifik,

ktoré sa delia v krajinách na únie (zväzy) a jednotlivé kluby. Federácie riadia územia podľa svetadielov. Africký kontinent nemá svoju federáciu a jeho jednotlivé únie resp. kluby sú začlenené vzhľadom na historické väzby do Európskej alebo Britskej federácie.

Členky SI chápu svoje pomenovanie ako výzvu k osobnému úsiliu o neustále zdokonaľovanie svojich profesijných vedomostí a znalostí a tiež ako svoj záväzok v rámci medziľudských vzťahov.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu