Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2008

klubové aktivity

13. október 2008
Výročná členská schôdza


Úvodná časť výročnej členskej schôdze patrila tradičnému „zapaľovaniu“ sviečok, spojenému s vyslovením poďakovaní za prácu končiacemu výboru a všetkým členkám a vyslovením želaní do budúcej činnosti. Na výročnej členskej schôdzi začal svoju činnosť nový výbor v zložení:
prezidentka - RNDr. Katarína Kišová
1.viceprezidentka - JUDr. Ľudmila Chodelková
2. viceprezidentka - Mgr. Mária Benedeková
hospodárka - Ing. Margita Prostredná
sekretárka - MUDr. Martina Molitorová
kronikárka - Mgr. Mária Lazarová

Nová prezidentka RNDr. Katarína Kišová predstavila plán činnosti a spôsob fungovania klubu. Výbor sa bude schádzať pravidelne najmenej 1x mesačne v kancelárii Ľudky Chodelkovej, kde bude počas tohto funkčného obdobia uložená i dokumentácia klubu.
Klubové stretnutia zostanú zachované - pravidelne prvý pondelok v mesiaci v priestoroch hotela Holiday Inn. Obsah klubových stretnutí bude inovovaný. Opäť sa vrátime k prednáškovej činnosti, ktorej bude venovaná prvá časť klubového stretnutia. V druhej časti stretnutia- t. j. pracovnej- budeme pripravovať a vyhodnocovať naše akcie, oboznamovať sa s programom SI a s došlou poštou z federácie hnutia. Tretia časť klubového stretnutia bude už len voľnou debatou, spojenou s večerou, aby sme mali čas na seba, na lepšie spoznanie sa a pochopenie sa navzájom.
Následne rozdala nová prezidentka lístky, aby urobila prieskum, ktoré z tradičných podujatí a akcií majú členky záujem uskutočňovať naďalej. 100 % získal letný tábor, ďalej country bál, vianočný punč a najmenej percent získala oldies party. Aj táto anketa pomôže novému výboru smerovať činnosť a aktivity klubu.

22. november 2008
Country bál
Jeseň bez tradičného country bálu si už členky Soroptimist klubu v Žiline ani nevedia predstaviť. Toto podujatie patrí už od svojich začiatkov k úspešným a veľmi obľúbeným. Country bál je vždy príležitosťou stretnúť sa s priateľmi, s ľuďmi s veľkým srdcom. Takým bol i 7. ročník Country bálu.
Ku vynikajúcej nálade a zábave prispela hudobná skupina country z Prievidze a samozrejme bohaté a chutné občerstvenie, ktoré pripravili členky klubu. Výťažok z tohto podujatia bude použitý na nosný projekt činnosti klubu – na usporiadanie letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín.

Soroptimistické Vianoce 2008

december 2008

Vianoce sú pre všetkých sviatkami pokoja, rodiny a lásky. Vianoce v Soroptimist International klube Žilina začali už začiatkom decembra. Členky klubu podporili finančne i svojou účasťou benefičný koncert v Dome umenia Fatra v Žiline zameraný na pomoc chorým na AIDS.
V tomto predvianočnom čase tiež
zozbierali šatstvo, obuv, hračky a spolu s bohatými mikulášskymi balíčkami za pomoci pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny všetko rozdelili do sociálne slabých rodín v Žilinskom kraji.
Vyvrcholením týchto aktivít pomoci sa stal tradičný predaj vianočného punču.

Vianočný punč.

Aj keď sme sa po minulé roky stretávali pri OC Dubeň, tento rok sme predávali horúci punč v srdci Žiliny - na Mariánskom námestí od piatka 12. 12 – do utorka 16.12. vždy od 10. do 18. hodiny. Výťažok z predaja punču bol opäť určený na podporu hlavného projektu - organizáciu letného tábora pre deti zo sociálne slabých rodín, ako i podporu mentálne postihnutých detí.
Za sprievodu krásnych vianočných kolied, v radostnej predvianočnej atmosfére sa pri našom stánku zastavovali mnohí „uzimení“ ľudia a naši priatelia. Náš horúci nápoj zohrial nielen ich telo, ale aj dušu. Všetci odchádzali s pocitom radosti, že práve v tomto čase vianočnom pomohli dobrej veci.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu