Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2009

klubové aktivity

január 2009

Po vianočných sviatkoch sa členky klubu stretli na slávnostnej novoročnej večeri v hoteli Holiday Inn, ktorá sa niesla v atmosfére pokoja, radosti a lásky. Prezidentka Katarína Kišová zaželala všetkým členkám veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom živote a veľa chuti pracovať naďalej v klube pre dobré a prospešné veci, ktoré robíme.
Informovala o návrhoch na rozšírenie klubu o nové členky. Na februárové stretnutie boli pozvané Margita Barteková, Xénia Beláková, Alena Helebrantová, Jaroslava Gažová, Katarína Karašinská, Ľubica Sokolíková. Navrhované členky sa budú môcť počas 6 mesiacov oboznámiť s fungovaním a činnosťou klubu a následne sa sami rozhodnú, či sa chcú stať členkami klubu alebo nie.

V tomto období sa členky klubu zúčastnili na benefičnom plese Lions klubu a Rotary klubu v Žiline, čím prispeli k ich aktivitám, zameraných na charitatívnu činnosť.

apríl 2009
Česko – slovenské stretnutie klubov SI
Od roku 2004 sa každý rok uskutočňuje stretnutie všetkých soroptimist klubov v Českej a Slovenskej republike. Každý rok usporadúva stretnutie jeden z klubov z Prahy, Brna, Bratislavy, Košíc a Žiliny. Náš klub organizoval stretnutie minulý rok – 2008 vo Vrátnej doline.

Tento rok sa 24. 4. – 26. 4. 2009 uskutočnilo v Prahe. Za náš klub sa zúčastnilo 6 členiek, ktoré na stretnutí predstavili aktivity a činnosť klubu. Prezidentka Katarína Kišová hovorila o pravidelných mesačných stretnutiach, o pláne práce, prednáškach, o našom projekte, o pomoci a priateľstve.


16. máj 2009
Májový Oldies

Každé podujatie, ktoré Soroptimist klub Žilina usporiada, má charitatívny podtext. Takým bol i Májový Oldies, ktorý sa konal v hoteli Holiday Inn. V úvode, spolu s moderátorom večera Petrom Kočišom, pozdravila našich hostí a priateľov prezidentka klubu Katarína Kišová. Nasledovala módna prehliadka spoločnosti Modex, a.s. Žilina. Modelky predviedli modely „oldies“ zo starých čias až po najnovšie módne trendy.
Po prehliadke odovzdala prezidentka klubu symbolické šeky v hodnote 1000 € Dr. Matušákovej – riaditeľke Špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom v Bánovej a Dr. Kozáčikovej – riaditeľke Domu sociálnych služieb na ul. Sv. Gorazda v Žiline.
Hudba skupiny Margot a spev Andrey Zimányovej, účastníčky národnej súťaže Eurovision Song Contest, prispeli k výbornej zábave a dobrej nálade všetkých zúčastnených.„Leto patrí deťom“
letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín

júl 2009
Projekt žilinského klubu Soroptimist „Leto patrí deťom“ je osemdňový letný tábor pre deti od 7 do 13 rokov zo sociálnych či finančne slabých rodín.
Tento rok bol zorganizovaný už po šiestykrát, štvrtý rok v prekrásnom prostredí obce Kubíková, kde funguje dobrá spolupráca s obecným úradom. Tridsaťosem detí bolo vybratých na základe odporúčaní riaditeľov škôl a sociálneho úradu. Nebolo jednoduché organizačne pripraviť a finančne zabezpečiť bohatý program, dobrú stravu a výchovných pracovníkov.
Denný režim počas ôsmich dní mal všetko to, čo patrí k táborovému životu u nás alebo niekde v zahraničí, kde rovnako deti prežívajú prázdniny. Pretekanie sa v čistote izieb, športová olympiáda, beseda s členmi Horskej služby, výlety na Oravský hrad, termálne kúpalisko a do autocampingu, v ktorého blízkosti je chov koní. Mnohí sa po prvýkrát dostali do kontaktu s týmto prekrásnym tvorom. Deň pred odchodom, pri slávnostnej večeri spolu s niekoľkými členkami klubu, deti dostali darčeky - tašku so suvenírmi a tašku do školy. Ako prejav vďaky predviedli deti svoj program a takisto pripravili listy tetám, pokreslené zážitkami a popísané tak, ako to chceli pri odchode povedať.
Na realizáciu projektu „Leto patrí deťom“ získali členky i grand z Mestského úradu v Žiline.

16. – 23. august 2009
Tábor pre talentované deti – organizovaný SI klubom Košice

Koncom augusta zorganizoval priateľský klub SI Košice letný týždňový tábor pre talentované deti v Herľanoch. Tábora sa zúčastnili vždy dve deti z priateľských klubov z Liberca, Prahy, Bratislavy, Žiliny, Užhorodu, Krakova, z Györu a z domácich Košíc.
Deti sa týždeň venovali umeleckým aktivitám v oblasti hudby, maliarstva, tanca. Navštívili dedinku Ortáše, kde mohli jazdiť na koňoch, zažili opekačku a takisto navštívili historické centrum Košíc.
Na záver tábora pripravili deti spolu so svojimi lektormi tanečno – hudobné pásmo s tematikou život od čias Adama a Evy až po súčasnosť. Scénu, rekvizity i kostýmy si pripravili sami. Svoj program predviedli pozvaným hosťom a členkám SI klubu Košice na slávnostnom večere spojenom s rautom. Vznikli nové priateľstvá, deti si vymenili e mailové adresy a rozišli sa s vierou, že sa spolu stretnú o rok opäť.
Za SI klub Žilina sa tábora zúčastnili Michaela Mintálová a Andrea Benedeková. O svojich zážitkoch prišli porozprávať na klubové stretnutie v septembri a obidve vyjadrili svoje poďakovanie, za možnosť zúčastniť sa tábora.

Country bál

september 2009

Jesenný slnovrat bol impulzom k tomu, aby ako každú jeseň i tento rok členky Soroptimist klubu v Žiline usporiadali už 8. ročník Country bálu, ktorý sa uskutočnil 26. septembra 2009 v reštaurácii Drevená krava v Žiline. Country stretnutie patrí k najobľúbenejším podujatiam našich priateľov a hostí. Členky klubu pripravili príjemný a zábavný večer, chutné občerstvenie a do tanca hrala country skupina z Prievidze. Štýlové oblečenie, prostredie a hudba vytvorili pravú „country“ atmosféru.
Získané finančné prostriedky z tohto podujatia budú použité na prípravu mikulášskych balíčkov pre deti zo sociálnych ústavov a takisto na nosný projekt klubu – letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodínZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu