Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2011

klubové aktivity

10 rokov vzájomného priateľstva, pomoci a služby iným
Soroptimist International klub v Žiline oslávil 10. výročie založenia

12. novembra 2011 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnil slávnostný spoločenský galavečer pri príležitosti 10. výročia založenia Soroptimist International klubu v Žiline, ktorý ponúkol predovšetkým soroptimistickú dobrosrdečnosť, veľkorysosť, nadšenie a optimizmus, priblížil hosťom 10 rokov práce a aktivít klubu a v neposlednom rade odhalil a potvrdil poznanie, aká dôležitá je blízkosť druhého človeka, jeho láska a ochota pomôcť.

V novembri uplynulo 10 rokov, čo bol 17. novembra 2001 na slávnostnom Charter večeri, Soroptimist International klub v Žiline ako druhý na Slovensku prijatý do celosvetovej spoločnosti tejto organizácie, ktorá združuje ženy rôznych povolaní, ktorým nie je ľahostajný osud iných, a ktoré majú záujem byť tu pre druhých a slúžiť v ich prospech v zmysle hesla sorores ad optimum - sestry, ktoré chcú najlepšie. Výsledky dlhoročnej práce klubu predovšetkým v oblasti sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej pomoci majú celospoločenský prínos a je za nimi konkrétna pomoc konkrétnemu človeku, subjektu, organizácii.

Hostí pri príchode vítalo vynikajúce kvarteto hudobných sláčikových inštrumentalistov Happy Strings, ktoré vytvorilo veľmi dôstojnú, slávnostnú a neopakovateľnú atmosféru. Večerom sprevádzala členka klubu Marika Benedeková, ktorá na úvod privítala vzácnych hostí - členky SI klubov z Brna, Bratislavy a Košíc, členov partnerských pánskych klubov Rotary klubu Žilina a Lions klubu Žilina, ako i zástupcov dôležitých inštitúcií v regióne. Následne vyzvala súčasnú prezidentku klubu Ivetku Ferulíkovú na prednesenie slávnostného prípitku, ktorý sa samozrejme niesol v soroptimistickom duchu podpory priateľstva a pomoci. Po prípitku vystúpili klienti Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste s ukážkou scénického tanca Čínsky drak, tanec s drakom bol odkazom na jeho symboliku odvahy, sily a šťastia. Následne vystúpila so svojím príhovorom pani prezidentka a zhodnotila činnosť klubu za 10 rokov. Výpočet podpory a pomoci mnohým subjektom bol veľmi dlhý a suma využitých a zaslaných finančných prostriedkov, ktoré toto občianske združenie získava prostredníctvom 2% z daní, organizovaním vlastných benefičných aktivít - Country bál, Oldies party či predajom vianočného punču i sponzorskými aktivitami, bola veľmi vysoká - 71000 €.

Pani Ferulíková nemohla nespomenúť nosný dlhoročný projekt pomoci deťom zo sociálne slabých rodín "Leto patrí deťom", ktorý klub realizuje každoročne už 9 rokov. Uvedený projekt bol v roku 2004 vyhodnotený ako najlepší na svete a ocenený najvyšším celosvetovým ocenením organizácie Soroptimist International.. Klub sa snaží pomáhať zariadeniam sociálnej pomoci, zdravotníckym zariadeniam ale i jednotlivcom, či podporovať nadaných mladých ľudí.

Po odznení príhovoru znel sálou neutíchajúci potlesk. Ohromujúcu atmosféru podporilo i jedinečné prevedenie skladby Toccata Johana Sebastiana Bacha v podaní sláčikového kvarteta Happy Strings. Po chutnej večeri prebehla slávnosť zapaľovania sviečok, ktoré postupne zapálili Danka Hlivjáková za celosvetovú organizáciu, Renáta Navrátilová za európsku federáciu, Oľga Bakošová za česko-slovenské kluby a poslednú za oslavujúci žilinský klub Ivetka Ferulíková. Po zapaľovaní sviečok sa uskutočnilo odovzdanie finančných darov v hodnote 500 € pre Centrum sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, ktorý prevzala jeho riaditeľka pani Silvia Martinčeková a v hodnote 500 € pre neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorý prevzala jeho riaditeľka pani Anna Verešová. Oficiálnu časť uzavrel "príchod" žlto-modrej torty so žiariacimi prskavkami, na ktorej si pochutili všetci prítomní. Galavečer pokračoval v pozitívnom duchu a vynikajúcej atmosfére.

X . COUNTRY BÁL »

ČLENSKÁ SCHÔDZA – 3. OKTÓBER 2011

Členky klubu sa stretli 3. októbra 2011 netradične v hoteli Slovan v Žiline ,na schôdzi, ktorá bola spojením pracovných úloh s oslavou životného jubilea našich troch členiek -Katky Kiššovej, Danky Barčíkovej a Gabiky Dúbravkovej.

V úvode stretnutia referovali Danka a Xeňa o víkendovej návšteve Brna, kde naše sestry oslavovali 20.výročie založenia SO v Brne, teda jedného z najstarších klubov v ponovembrovom Československu. Táto téme je pre nás teraz o to zaujímavejšia, že dňa 12.11.2011 si aj my pripomenieme 10.výročie založenia klubu SO v Žiline.

Atmosféra, program i počasie počas našej návštevy Brna boli na 1 *-čo dokazujú aj priložené fotky z týchto dvoch nádherných dní v moravskej metropole.

Po takomto úvode sme pristúpili aj k témam finančným, Xeňa oboznámila ostatné členky so stavom na bežnom účte ,vyúčtovaním našej nosnej akcie - Letného tábora, ako i stavom v príjme 2% z daní ku dňu 31.8.2011.

A potom prebrala slovo naša prezidentka a otvorila bohatú diskuziu ku dvom akciam, ktoré nás čakajú - Country bál 22.10. a 10.výročie založenia klubu.

Po týchto pracovných veciach sme sa už venovali veciam ďaleko príjemnejším - gratulácii našim trom jubilantkám...


Výbor, bude naďalej vykonávať činnosť v tomto zložení:

prezidentka: PharmDr. Iveta Ferulíková
1
. viceprezidentka: Ing. Dana Barčíková
2. viceprezidentka: Ing. Ľubica Sokolíková
hospodárka: Ing. Oxana Beláková
kronikárka: Mgr. Mária Lazarová


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu