Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2013

klubové aktivity

Mikulášska besiedka
4.12.2013

Dňa 4.12.2013 sme pripravili pre "naše" deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora organizovaného klubom v spolupráci s Diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke a s Bilingválnym Gymnáziom Žilina Mikulášsku besiedku. Dievčatá z Diagnostického centra predviedli krásne kultúrne predstavenie a potom...... prišiel Mikuláš so sladkosťami a nechýbal čert ani anjel.

Jaroslava Gažová


10. Výročie založenia SI Klubu Košice
10 - 13.10.2013

Naše "sorky" z Košíc zorganizovali v dňoch 10 - 13.10.2013 oslavu pri príležitosti ich 10. výročia založenia klubu a zároveň charter spojený s výmenou prezidentiek.

Na jednotlivé dni bol pripravený veľmi pestrý a zaujímavý program. V piatok sme pricestovali aj my a Košice nás privítali pekným počasím. Najskôr sme sa zúčastnili privítania primátorom mesta Richardom Rašim na radnici a večer slávnostný galavečer v hoteli Yasmin.

Jaroslava Gažová


12. Ročník Country Bálu
21.9.2013

Dňa 21.9.2013 sme opäť zorganizovali už 12. Ročník Country Bálu. Tak ako máme vždy na začiatku obavy, tak samozrejme ako vždy všetko dobre dopadlo, nálada bola výborná a zabávali sme sa skoro až do rána...

Jaroslava Gažová, prezidentka klubu Žilina


10. Ročník letného tábora
od 30.6. do 6.7.2013

Opäť sme organizovali letný tábor pre deti zo sociálne slabších pomerov v priestoroch školy v prírode Terchová -Šípková v dňoch od 30.6. do 6.7.2013. Projekt letného tábora pre deti patrí k pravidelným aktivitám nášho klubu. Tábora sa zúčastnilo 30 detí. Radosť a spokojnosť na tvárach detí je pre nás tou najväčšou odmenou.

Jaroslava Gažová


Stretnutie "Soroptimistiek"
15.6.2013 v Cieszyne

Práca v klube Soroptimist nie je len o pomoci, podpore ale aj o nadväzovaní nových priateľstiev a spolupráci medzi jednotlivými klubmi z rôznych krajín.
My Soroptimistky zo Žilinského Klubu (Slovakia ) sme sa o tom presvedčili.

Potešilo nás , keď sa nám ozvali SOROPTIMISTKY z Klubu NIKE v Katoviciach (Poľsko) so želaním uskutočnenia priateľského stretnutia.
Stretnutie sa uskutočnilo 15.6. 2013 v poľskom Cieszyne . Z nášho klubu išlo šesť sestier a z Katovíc prišlo tiež šesť sestier .Po formálnom zvítaní prezidentiek Klubov , sme vo veľmi priateľskej atmosfére porozprávali každá o sebe, svojich rodinách, záľubách a samozrejme sme sa porozprávali o práci našich klubov, vymenili sme si svoje skúsenosti . Prezidentka Klubu NIKE z Katovíc Karina nám predniesla návrh o vytvorení spoločného projektu. Bolo to veľmi milé priateľské stretnutie a domov sme odchádzali spokojné so želaním skorého stretnutia.

Jaroslava Gažová, prezidentka klubu Žilina


Živijo, živijo ......
dňa 4.2.2013

Februárové stretnutie členiek Soroptimist Klub Žilina sa nieslo v duchu výročia čestnej členky klubu JUDr. Ľudky Chodelkovej. Spoločne sme našej oslávenkyni na úvod zaspievali tradičný prípitok živijo, živijo .... a potom sme v príjemnej sviatočnej atmosfére sedeli, jedli, klebetili a bavili sa.

Jaroslava Gažová


12. Reprezentačný ples Lions Club Žilina
dňa 12.1.2013

Dňa 12.1. 2013 sa uskutočnil 12. Ročník Benefičného reprezentačného plesu realizovaný našim priateľským klubom Lions Club Žilina .
Aj my "Soroptimistky" sme tradične podporili túto akciu svojou účasťou. Tak ako vždy bolo veselo a tancovali sme až do rána ......

Jaroslava Gažová


Novoročné stretnutie klubu
dňa 7.1.2013

Dňa 7.1.2013 sa uskutočnilo Novoročné stretnutie členiek Soroptimist Inernational Club Žilina v penzióne Martinov Dvor. Členky klubu zahájili stretnutie slávnostným prípitkom a po skončení oficiálneho programu boli na stretnutie klubu pozvaní zástupcovia neziskovej organizácie Zmysel života zo Žiliny. S touto organizáciou SI Žilina spolupracuje pri zabezpečovaní programu letného tábora v Belej Kubíkovej pre deti zo sociálne slabších rodín.
Riaditeľka organizácie Mgr. Martina Michalková v krátkosti predstavila činnosť organizácie, ktorá sa špecializuje na oblasť aktivít, terapie a edukácie s asistenciou psov. Spolu s pani riaditeľkou prišiel aj Ing. Tomáš Čontofalský a ich štvornohý tím: Eilinka,Keroline a Elfinka. Členky mali možnosť vidieť aj praktické ukážky canisterapie. Štvornohá návšteva príjemne spestrila program klubu.

Jaroslava GažováZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu